MÓDSZERTANI SEGÉDANYAGOK A GYAKORLATI KÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁHOZ

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak

Rózsáné Czigány Enikő – Aggné Pirka Veronika: Módszertani segédanyag a csecsemő- és kisgyermeknevelő BA-szak gyakorlati képzéséhez borítókép

Az ELTE Tanító-és Óvóképző Kar Csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzési szak gyakorlati útmutatóinak közreadásával egy olyan módszertani segédlet megjelentetése volt a célunk, amellyel az újonnan képzést indító illetve a már képző intézmények számára is segítséget nyújthatunk. Az egyes félévek pedagógiai, pszichológiai, csecsemő- és kisgyermekgondozással kapcsolatos elméleti ismeretei szerves egységet alkotnak a gyakorlatokkal. Az útmutatók alapján megismerhetik az adott félévek gyakorlatainak célját, szintereit és az ott elvárt megfigyelési, támogatott és önálló a gyermekek körében végzendő valamint az írásban beadandó feladatokat.

Óvodapedagógus szak

B. Lakatos Margit – Böddi Zsófia: Gyakorlatok a játék pszichológiája, pedagógiája és módszertana szemináriumaira borítókép

Módszertani gyűjteményünk folytatása annak a munkának, amely néhány évvel ezelőtt azzal a céllal indult el az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának Neveléstudományi Tanszékén, hogy frissítse és gazdagítsa a pedagógia és pszichológia kurzusokon alkalmazott interaktív tanítási módszereket. Jóllehet ez a munka folytatásra vállalkozik, ugyanakkor valamiféle szűkítés és specializáció felé indul el, amikor A játék pszichológiája, pedagógiája és módszertana kurzusát helyezte a fókuszba.

B. Lakatos Margit: Szakmai gyakorlatok módszertani segédanyagai az óvodapedagógus szak gyakorlati képzéséhez borítókép

A szakmai gyakorlatok módszertani segédanyagainak összeállításával egyrészt az volt a célunk, hogy a mentor óvodapedagógusok és a hallgatók áttekinthessék a gyakorlati rendszer egészének felépítését, ezáltal segítsék értelmezni az egyes félévek képzési céljainak és feladatainak összefüggését a képzés folyamatában. Másrészt támogatást szeretnénk adni az elméleti tartalmak és a gyakorlat össze-hangolásához, a hallgatói munka önállóbbá válásához, valamint a képzési követelmények egységes érvényesítéséhez az ELTE Tanító-és Óvóképző Karának óvodapedagógus hallgatóit fogadó óvodáiban.

Tanító szak

ilbert Mátyásné: Módszertani segédanyag a tanító BA szak gyakorlati képzéséhez borítóképe

A tanító szakos hallgatók gyakorlatainak struktúráját kívánjuk ismertetni ennek az útmutatónak a közreadásával. Segítséget szeretnénk adni a képzésben részt vevő hallgatóknak, gyakorlatvezetőknek és az újonnan képzést indító illetve a már képző intézményekben dolgozó pedagógusoknak is.
Az egyes félévek pedagógiai, pszichológiai, tantárgypedagógiai elméleti ismeretei szerves egységet alkotnak a gyakorlatokkal. Az útmutató alapján megismerhetik az adott félévek gyakorlatainak célját, szintereit és az ott elvárt megfigyelési szempontokat, a gyermekek körében végzendő valamint az írásban beadandó feladatokat.

A weboldal A kora gyermekkori nevelés és tanítóképzés alprojekt (TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007) keretében valósult meg.

© 2015 ELTE Tanító- és Óvóképző Kar | H-1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. | Telefon: (+36 1) 487 8100 | Fax: (+36 1) 487 8196