TANTÁRGYPEDAGÓGIAI, MÓDSZERTANI SZAKMAI ANYAGOK

Árva Valéria: English for baby-care borítóképe

This book has been written for students of infant and early childhood and focuses on practical issues they are likely to face in their future careers. The goal of the author is to expand students’ professional vocabulary and develop their communicative skills within the topic areas covered in the book. By acquiring the special language the students will be able to discuss issues of baby care with parents, talk about professional matters with colleagues in a bilingual crèche or read professional literature in English.

Baloghné Nagy Gizella - Márkus Éva: Német szaknyelv csecsemő- és kisgyermeknevelő BA borítóképe

A német nyelvű szaknyelvi jegyzet csecsemő- és kisgyermeknevelő BA-szakos hallgatók számára készült, akik alap- vagy középfokú német nyelvismerettel rendelkeznek. A könyvben található leckék olyan gyakorlati jellegű témákat dolgoznak fel, amelyekkel a hallgatók későbbi bölcsődei, kisgyermeknevelői munkájuk során találkozhatnak. A jegyzetírók a hangsúlyt a szakmai szókincsbővítésre és a kommunikatív készségek fejlesztésére helyezték.

Dr. Géczi-Laskai Judit: Kézművesség jegyzet borítóképe

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy hagyományai több évszázadra tekintenek vissza. A fellelhető szakirodalma, tantárgy pedagógiája napjainkra javarészt elavult, az elmúlt évtizedek módszertana a mai iskolai igényeket csak részben tudja kielégíteni. A téma oktatásához korábban megjelent kézikönyvek, ill. felsőoktatási jegyzetek, a folyamatosan szaporodó „kreatív kiadványok” jelenthették a szakmai segítséget, amely (rész)összegzésére, ill. megújuló módszertani kiegészítésére vállalkozunk a Kézművesség c. jegyzettel.

Márkus Éva - Trentinné Benkő Éva: A korai idegennyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata borítóképe

Jelen kötetben a 2013. május 24-i „Korai idegennyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata” címmel megtartott nemzetközi szakmai konferencia előadásai és háttértanulmányai szerepelnek. A 100 fős budapesti helyszínű rendezvény az Óvó- és Tanítóképzők Egyesületének Idegen Nyelvi és Nemzetiségi Tagozata valamint az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének közös szervezésében, a British Council és a Goethe-Institut támogatásával került megrendezésre. A konferencia résztvevőinek köre a 0–12 éves korosztály idegennyelvi fejlesztésével foglalkozó, a téma iránt érdeklődő szakemberek közül került ki.

Rácz Katalin: Gimnasztika jegyzet borítóképe

Minden testnevelésóra, fizikai aktivitás bemelegítéssel kezdődik. A testnevelésóra bevezető részében kap helyet.
Egy jó kezdés után minden lehetséges, és ez alól az edzés sem kivétel.
A bemelegítés valójában átmenet az alacsony aktivitási szint és a magas aktivitási szint között.

Szitányi Judit: Fókuszban a tanuló borítóképe

A kötetben megjelenő cikkek a neveléstudomány, a matematikadidaktika, valamint a játék témakörében készültek, többnyire kutatásokhoz kapcsolódó tevékenységek, tapasztalatok és azok eredményei alapján. E kötet megjelenéséhez Szendrei Julianna kollégái, tanítványai, hazai és nemzetközi kutatásokban résztvevő munkatársai, valamint doktoranduszhallgatók járultak hozzá írásaikkal. Ezzel, valamint a témák különbözőségével tisztelegni kívánunk Szendrei Julianna sokoldalúsága előtt, aki számos hazai és nemzetközi kutatás vezetője, koordinátora vagy résztvevője volt.

Tóvári Ferenc – Pirsztóka Gyöngyvér – Tóvári Anett: Vízhezszoktatás - úszásoktatás borítóképe

Nincs könnyű helyzetben, aki vízhezszoktatásról és úszásoktatásról szeretne jegyzetet készíteni, hiszen a téma irodalma, szerzői háttere jelenleg szinte teljes körűen már feldolgozta ezt a nagyszerű folyamatot. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy nincs két egyforma uszoda, nincs két egyforma módszer, tematika és úszóoktató személy sem. Egy dolog azonban azonos, van egy személy, akinek a folyamat végére vízbiztos úszástudással kell rendelkeznie. Ennek elérése érdekében bizonyára minden oktatást végző kolléga a „saját” kialakított módszerét alkalmazza, igazítva a számára rendelkezésre álló körülményekhez, lehetőségekhez.

Vitályos Gábor Áron: Fenntarthatóságra nevelés borítóképe

A fenntartható fejlődés oktatásának évtizedét zárjuk. E tanulmánykötettel olyan lehetőségeket, megoldásokat próbálunk a tisztelt Olvasó elé tárni, amelyek a különböző természetvédelmi, környezetvédelmi kérdéseket az oktatás területén igyekeznek megvalósítani.
A kötet öt részre tagolódik: az első a fenntarthatóságra nevelés intézményen kívüli helyszíneit mutatja be, a következő három rész a fenntarthatóságra nevelés lehetőségeit mutatja be a felsőoktatásban, a közoktatásban és az óvodában, míg az utolsó rész a fenntarthatóságra nevelés sajátos lehetőségeivel foglalkozik.

A weboldal A kora gyermekkori nevelés és tanítóképzés alprojekt (TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007) keretében valósult meg.

© 2015 ELTE Tanító- és Óvóképző Kar | H-1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. | Telefon: (+36 1) 487 8100 | Fax: (+36 1) 487 8196