ÓRAVÁZLATOK, TÉMATERVEK, ÓVODAI FOGLALKOZÁSTERVEZETEK

Órvázlatok és tématervek

Angol

Tématerv: Listening skills development (age 6–9) in a class of free choice

Óravázlat: At the Zoo – Zoo animals

Óravázlat: Instructions, colours, school objects, animals

Óravázlat: Toys

Ember és társadalom

Tématerv: Az ókori görög világ

Óravázlat: Az ipari forradalom és hatása az életmód átalakulására

Óravázlat: Benedek Elek: A kolozsvári bíró

Ének-zene

Tématerv: Negyed szünet tanítása

Óravázlat: A „ré” hang és fordulatai

Informatika

Tématerv: A Paint rajzolóprogram funkcióinak megtanítása 4. osztályban

Óravázlat: Kulcsszavas keresés az interneten

Magyar nyelv

Tématerv: A beszédhangok képzése. A magánhangzók képzése. A magánhangzótörvények.

Óravázlat: Máté Angi Emlékfoltozók című meséjének feldolgozása

Matematika

Tématerv és óravázlatok: Hosszúságmérés a 3. osztályban

Német

Tématerv: Flexion der Verben

Óravázlat: Dativ

Óravázlat: Wechselpräpositionen: Wo?+Dativ

Technika, gyakorlat és életvitel

Tématerv: Tárgyi kultúra, technológiák (termelés) feladatai a hagyományos kézművességek köréből

Óravázlat: Csuhémadár

Természetismeret

Tématerv: A víz mint élettelen környezeti tényező a 6–12 éves korosztályban folyó természetismereti nevelő-oktató munkában

Óravázlat: Hosszúságmérés madarakon

Testnevelés

Tématerv: Ugróerő és ugróképesség fejlesztése 2. osztályban

Óravázlat: Labdavezetés, labdaterelés, labda dobás és -elkapás 1.

Óravázlat: Labdavezetés, labdaterelés, labda dobás és -elkapás 2.

Óravázlat: Labdavezetés, labdaterelés, labda dobás és -elkapás 3.

Vizuális nevelés

Tématerv: A vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése a vizuális analízis feladatpéldáiban 4. osztályban

Tématerv: A differenciált motiválás módszerei kifejező alkotásokhoz, az általános iskola kezdő szakaszában

Óravázlat: Színes kifejező képalakítás farsangi, karneváli élmények alapján

Óvodai foglalkozástervezetek

Óvodai tevékenységi formák (foglalkozások) tervezetei

A weboldal A kora gyermekkori nevelés és tanítóképzés alprojekt (TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007) keretében valósult meg.

© 2015 ELTE Tanító- és Óvóképző Kar | H-1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. | Telefon: (+36 1) 487 8100 | Fax: (+36 1) 487 8196