A KORAGYERMEKKORI NEVELÉS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS VIRTUÁLIS KUTATÓKÖZPONTJA

"Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-007 projekt keretében kezdeményezi a Koragyermekkori Nevelés és Tanítóképzés Virtuális Kutatóközpontjának létrehozását. Kialakításával célunk az országban folyó kora gyermekkori neveléshez kötődő kutatások összehangolása és a potenciális partnerek egymásra találásának támogatása.

A kutatások színvonalának fenntartásához és javításához szükséges a szakmai és intézményi folyamatok összehangolása és a források azonosítása és koordinációja. A kora gyermekkori nevelés képviselőinek együttesen kell felelősséget vállalniuk a fejlesztés gyakorlati megvalósításáért összhangban annak elméleti hátterével. A kora gyermekkori nevelés újabb felfogásában a kutatások figyelmet fordítanak a családra és a tágabb közösségre is, így ebben a társadalmi megközelítésben a különböző régiók igényeinek azonosításában fontos az eltérő területeken működő szakmai műhelyek munkájának egymást erősítő közös gondolkodása.

A bevált jó gyakorlatok mélyreható vizsgálata alapján szeretnénk javaslatot és ajánlásokat kidolgozni a színvonalas koragyermekkori nevelés és gondozás országos kialakítására. Nemzetközi konszenzus, hogy a kora gyermekkori nevelést és oktatást biztosító integrált rendszerek jobb eredményre vezetnek, mint a különálló rendszerek. Ez egyrészt a szakmai minőséget támogatja, másrészt a szakmai érdekképviseletet, a diszciplína legitimációját.

Ezen célok érdekében gyűjtöttük össze azokat a kutatásokat és fejlesztéseket, melyek a pedagógusképző intézményekben a 0-12 éves korú gyermekek fejlődésével, nevelésével, oktatásával foglalkoznak."

Az oldal feltöltés alatt.

A weboldal A kora gyermekkori nevelés és tanítóképzés alprojekt (TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007) keretében valósult meg.

© 2015 ELTE Tanító- és Óvóképző Kar | H-1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. | Telefon: (+36 1) 487 8100 | Fax: (+36 1) 487 8196