MENTOR

A koragyermekkori nevelés és tanítóképzés területein szükséges ajánlások megfogalmazása a mentorképzés egységes kialakítására, a mentorkiválasztás és a mentorok folyamatos támogatásának az un. tutori rendszer elemeinek kidolgozására. Ehhez szükséges a hazai intézményi gyakorlatok összegyűjtése az együttműködő partnerekkel kooperálva, a működő mentori rendszerek áttekintése. Ennek birtokában lehetséges a mentorképzések tanterveinek és tantárgyi programjainak kialakítása, a meglévő programok továbbfejlesztése, országos ajánlások megfogalmazása a mentorok kiválasztására és továbbképzésére, valamint a mentorokat támogató tutori rendszerre. A mentorképzési műhelyt a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara koordinálta. Szervezésükben valósult meg „A mentori tevékenységek új kihívásai” című szakmai konferencia 2015 márciusában.

Fáyné dr. Dombi Alice – Dr. Herbszt Mária – Dr. Kovács Krisztina – Soós Katalin – Sztanáné dr. Babics Edit (2015): Szakmai ajánlás a mentori és tutori rendszerek működtetésére. Szeged.

 

Az országos együttműködés lehetővé tette a gyakorlati képzést támogató intézmények és gyakorlatvezetők/mentorok térségi nyilvántartási rendszerének kialakítását a koragyermekkori nevelés mindhárom alapszakjához kapcsolódva. Az alábbi linkekre kattintva elérhető azon bölcsődék, óvodák és iskolák listája, akik megkeresésünkre válaszolva nyitottnak mutatkoztak a pedagógushallgatók fogadására. A táblázatok megyénkénti bontásban sorolják fel az intézményeket. A listák a beérkező új információk nyomán folyamatosan frissülnek.

A csecsemő- és kisgyermeknevelő szak gyakorlati képzésében részt vállaló bölcsődék

Az óvodapedagógus szak gyakorlati képzésében részt vállaló óvodák

A tanító szak gyakorlati képzésében részt vállaló iskolák

A weboldal A kora gyermekkori nevelés és tanítóképzés alprojekt (TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007) keretében valósult meg.

© 2015 ELTE Tanító- és Óvóképző Kar | H-1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. | Telefon: (+36 1) 487 8100 | Fax: (+36 1) 487 8196