GYENGÉD ÁTMENETEK – A CSALÁDI ÉS INTÉZMÉNYES NEVELÉS FORDULÓPONTJAINAK TÁMOGATÁSA országos tudományos konferencia

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara, szoros együttműködésben a Kaposvári Egyetemmel, a Pécsi és Szegedi Tudományegyetemekkel, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetemmel országos tudományos konferenciát szervez a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” c. projekt keretében „Gyengéd átmenetek – A családi és intézményes nevelés fordulópontjainak támogatása” címmel, mely konferencia egyben az alprojekt zárórendezvénye.

A tudományos konferencia tervezett témái: családi és intézményes nevelés kapcsolata, a köznevelési intézmények közötti kapcsolatrendszer, „jó gyakorlatok”, az átmenet segítésének pedagógiai-pszichológiai-társadalmi aspektusai.

A konferencia időpontja: 2015. június 22-23.

A konferencia helyszíne: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest, Kiss János altb. u. 40.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, azonban előzetes jelentkezéshez kötött, mely
2015. május 10-én lezárult.

TERVEZETT PROGRAM

2015. június 22. (hétfő)

 • 09:00 - 10:00 Regisztráció
 • 10:00 - 10:15 A konferencia ünnepélyes megnyitója

  Mikonya György dékán, a konferencia Tudományos Programbizottságának társelnöke

 • 10:15 - 10:45 Nyitóelőadás

  Pokorni Zoltán XII. kerület polgármestere, a konferencia fővédnöke

 • 10:45 - 12:30 Plenáris előadások

  10:45 - 11:15A tanítóképzés kihívásai az intézményes nevelés szakembereinek képzésében

  (Rádli Katalin szakmai főtanácsadó, EMMI)

  11:15 - 11:45Én, mint a saját mesém hőse

  (Kádár Annamária, pszichológus, egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem)

  Minden mesében a hős ugyanazt a jellegzetes utat járja be, ami valójában nem más, mint a lélek mélyén tett identitáskereső utazás, amely belső középpontunk felé tart. Tovább

  11:45 - 12:15Játszom, tehát vagyok; az óvoda-iskola gyengéd átmenete.
  A kisgyermekkortól a digitális világ polgáráig

  (Bakonyi Anna, pedagógiai szakértő, c. főiskolai docens)

  A játék klasszikus, „hagyományos” meghatározása, elemzése, a természet, az állatvilág és az embergyerek játékának összehasonlítása adja a téma felvezetését. Tovább

 • 12:15 - 12:30 Kérdések, reflexió
 • 12:30 - 13:30 Ebédszünet
 • 13:30 - 15:00 Párhuzamos programok

  JÓ GYAKORLATOK 1.

  Gyengéd átmenetek - Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde felmenő rendszere

  (Hajnal Hajnalka)

  Átmenet alsóból felsőbe

  (Nemoda Judit)

  Az átmenet dinamikája az általános iskolában

  (Kulcsár Gábor)

  KÖNYVBEMUTATÓK

  Első lépések a művészetek felé

  (Gyöngy Kinga)

  A Novum Kiadó az „átmenetek” sodrásában

  (Daróczi Gabriella - Bozsik Rozália)

  Az eredményes óvoda-iskola átmenet és a hátránycsökkentés támogatása az óvodai nevelésben

  (Szent-Gály Viola)

  POSZTERSZEKCIÓ

  Hallgatói munkák bemutatása

 • 15:00 - 15:15 Kávészünet
 • 15:15 - 17:00 Párhuzamos programok

  SZEKCIÓELŐADÁSOK 1.
  Szekcióvezető:Nyitrai Ágnes

  Családból bölcsődébe - gondozás

  (Darvay Sarolta - Nyitrai Ágnes - Venyingi Beáta - Dancs Gábor)

  Családból bölcsődébe - játék

  (Nyitrai Ágnes - Darvay Sarolta - Kontra József)

  Hogyan támogatja a bölcsőde a szülői kompetenciaérzést és a szülő-gyermek kapcsolatot a mindennapos találkozások során?

  (Libertiny Zsuzsa)

  A szülőkkel való kapcsolattartás nehézségei a kisgyermeknevelők szemszögéből

  (Gyöngy Kinga)

  SZEKCIÓELŐADÁSOK 2.
  Szekcióvezető: Podráczky Judit

  „Kinyílott az ajtaja, fénylett szárnyas ablaka” Átmenetek óvodásszemmel

  (Böddi Zsófia - B. Lakatos Margit)

  Árnyak az árnyékból? A japán árnyékoktatás mint az átmenet „hivatalos” segítője

  (Endrődy-Nagy Orsolya) - VÁLTOZÁS!

  Odavonzotta hozzám a labda – párbeszédes játékok az óvodakezdés időszakában

  (Szauerné Baumann Mónika)

  Iskolaválasztás, iskolakezdés a szülők szemével

  (Podráczky Judit - Nyitrai Ágnes)

A lap tetejére

2015. június 23. (kedd)

 • 08:30 - 09:00 Regisztráció
 • 09:00 - 10:30 Plenáris előadások

  09:00 - 09:30A bölcsőde, mint a család segítő partnere

  (Acsainé Végvári Katalin elnök, Magyar Bölcsődék Egyesülete)

  „Az első évek örökké tartanak!” Sokat használt idézet mely azt bizonyítja, az első három életév kulcsfontosságú az ember egész fejlődése szempontjából, hiszen minden képesség, amitől emberré válik, ekkor alakul ki. Tovább

  09:30 - 10:00A Varázsjátékok, mint az átmenetek felett átívelő hidak

  (Gőbel Orsolya, pszichológus, egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem)

  A gyermekek nagyon sok nehézséggel találkoznak a mindennapok bizonytalan-ságában, az olykor agresszív környezetben, a jóság és rosszaság dilemmájában, a veleszületett és szerzett értelmi, érzelmi, szociális deficitekben… Tovább

  10:00 - 10:30Ötösből hármas?„Jó” gyerekből „rossz” gyerek? - Gondolatok a felső tagozatba lépésről, gyerekekről, szülőkről, pedagógusokról

  (Jávorné Kolozsváry Judit, szakpszichológus, ny. főiskolai docens,
  ELTE TÓK)

  Szülők és pedagógusok körében közismert jelenségekről - a gyermeki magatartás, a tanulási eredményesség, a kognitív képességek/ készségek változásairól és a szükséges szülői/családi, pedagógusi tennivalókról - gondolkodunk együtt. Tovább

 • 10:30 - 10:45 Kérdések, reflexió
 • 10:45 - 11:00 Kávészünet
 • 11:00 - 12:30 Párhuzamos programok

  MŰHELY 1.

  „Egy falatka otthon” - gyakorlatok az óvodai befogadásról

  (Bavalics Laura)

  MŰHELY 2.

  A családból bölcsődébe érkező gyermekek beszoktatásának megkönnyítése zenei módszerekkel

  (Hegedűsné Tóth Zsuzsanna)

  MŰHELY 3.

  Merre? Hová? Jobb? Bal? - Relációs szókincs fejlesztése

  (Koósné Sinkó Judit)

  MŰHELY 4.

  A játékpedagógia helye, szerepe a modern iskolában

  (Nagyné Malicsek Ágnes)

 • 12:30 - 13:30 Ebédszünet
 • 13:30 - 15:30 Párhuzamos programok

  SZEKCIÓELŐADÁSOK 3.
  Szekcióvezető: Golyán Szilvia

  Az átmenet és befogadás kérdései egy doktori kutatás tükrében

  (Dóczy Borbála)

  Az anyanyelvi és irodalmi nevelés kérdései a család és az intézményes nevelés összefüggésében

  (Katona Krisztina)

  Átmenetek a komplex művészeti nevelés és a vizuális képességkutatás területén, az óvodásoktól az alsófokú pedagógusképzősök kompetenciáinak tükrében

  (Pataky Gabriella)

  A méltányos pedagógiai környezet

  (Golyán Szilvia)

  JÓ GYAKORLATOK 2.

  Esélyegyenlőség az iskolakezdéshez a kooperatív tanulás módszerével

  (Tárnokiné Joó Ildikó)

  Gyerekesély program a Mezőcsáti Kistérségben: „Legyen jobb a gyermekeknek” a Mezőcsáti Kistérségben

  (Tóth Krisztina Katalin)

  Úton - átmenet segítése a Lauder Iskolában

  (Máhr Kinga)

  Kérdések, reflexió

  POSZTERSZEKCIÓ

  Hallgatói munkák bemutatása

 • 15:30 - 16:00 A konferencia zárása
A lap tetejére

A programváltozás jogát fenntartjuk!

A programfüzet letölthető itt.

A weboldal A kora gyermekkori nevelés és tanítóképzés alprojekt (TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007) keretében valósult meg.

© 2015 ELTE Tanító- és Óvóképző Kar | H-1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. | Telefon: (+36 1) 487 8100 | Fax: (+36 1) 487 8196